†11. 11. 2012 Doc. RNDr. Věnceslava Schütznerová (rozená Havelková), DrSc. – Vendulka

08.11.2017 12:10

– woodcrafterka, členka kmene Wahpeton;

                           paleontoložka, působila na Katedře geotechniky ČVUT;

                           Publikace v oboru – Mikrofaunistický výzkum vrtu Nítkovice ve

                           středomoravském helvetu, Státní geologický ústav, Vydavatel

                           Vědeckotechnické nakladatelství, 1950, s. 87) Geológia - monografie

                           (spolu s Darinou Čabalovou, Jánem Šajgalíkem, Milenou Šamalíkovou,

                           Otakarem Zemanem; Nakladatelské údaje: Praha: Nakladatelství technické

                           literatury, 1986; Bratislava: Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej

                           literatúry, 1986); Geologie (spolu s Janem Schröfelem, Praha: Vydavatelství

                           ČVUT, 1. vydání, 1990, 2. vydání, 1994, 159 s.) Alfréd Schubert a kolektiv –

                           Péče o památkově významné venkovní komunikace, vydal Národní

                           památkový ústav, ústřední pracoviště I. vydání, 2007.