†11. 4. 1927 Prokop Koudela – Jasoň – Jánošík

11.05.2017 09:32

tajemník, náčelník LLM, redaktor

                          časopisu Vatra; malíř, učitel v Kladně a Berouně, známý jako iniciátor Volné

                          školy práce, autor příručky Cesta socialistické lesní moudrosti (vydaná

                          posmrtně, 1927); spolupracovník Miloše Seiferta, v Berouně vedl Děti Živěny;

                          poté zakladatel ISAW; publicista v časopisu Slunce (ISAW, 1928)