*11. 5. 1928 PhDr. Hana Gerzanicová (dříve Šlaufová)

28.06.2018 12:52

básnířka, překladatelka (výbor

                       z poesie A. B. Patersona Balady z buše), žije od roku 1999 v Plzni, předtím

                       od roku 1950 v emigraci v Austrálii, odešla před dokončením FF UK v Praze