*11. 5. 1960 PhDr. Karel Altman, CSc

04.05.2015 11:19

 – historik a etnolog, vědecký pracovník na

                          brněnském pracovišti Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Badatel píšící

                          o různých neformálních sdruženích a spolcích na přelomu 19. a 20. století v

                          Brně či o trampském hnutí.