*11. 5. 1960 PhDr. Karel Altman, CSc.

12.05.2020 10:31

historik a etnolog, vědecký pracovník na

                          brněnském pracovišti Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Významné      

                          jsou zejména jeho práce o brněnských hostincích a hospodách, různých

                          neformálních sdruženích a spolcích na přelomu 19. a 20. století v Brně

                          či o trampském hnutí.

            publicista – Výzkum trampingu v Ústavu evropské etnologie Masarykovy

                          univerzity a Etnologickém ústavu Akademie věd ČR v Brně In: sborník

                          Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu – otázky z historie III. (SOA Rakovník, Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.; 2018);