*12. 1. 1909 Jaroslav Krsek – Jerry Packard (deputy šerif T. O. Hobart Camp, T. O. Gold Hyde)

14.03.2019 12:46

zakladatel campu Dice Camp (Zlaté dno); publicista v časopisu Naše

                          osady (1929 - 1931) a Camping (1933 - 1934); v r. 1935 vedl (s V. Dědkem,

                          A. Hodkem a G. Vlkem) v Nedělním listě trampskou rubriku Jedeme za

                          romantikou; odbojář