*12. 10. 1905 Rudolf Noha – Rudan (T. O. KAT – Klub amatérů trampů)

24.11.2020 10:15

– skaut (člen 24.

                          oddílu SJS RČS v Praze 8 – Kobylisích) a woodcrafter;

                          v 30. letech tajemník Svazu strojníků, topičů a elektrárenských zaměstnanců

                          a předseda ISAW (ISAW existovala od 31. 8. 1927 - podzim 1938);

                          za TOV Praha člen čtrnáctičlenné delegace  Trampských  obranných výborů

                          (TOV), která odjela do SSSR 7. 7. 1931 (viz Tramp č. 27 – 16. 7. 1931 - nebylo

                          mu dovoleno překročit hranice ČSR (stejně jako severočeskému trampovi

                          Tulákovi z Madagaskaru);

                          v roce 1949 byl mezi pěti zatčenými „londonovci“, obviněni z trockismu a

                          o rok později odsouzeni k mnohaletým trestům (v 50. letech vězněn v

                          Jáchymově); byl odsouzen na 12 let, z nichž 10 let  si opravdu odseděl;

                          člen výboru Kruhu trampů londonovců (1966 - 1969); jednatel JLC od

                          15. 2. 1933, člen obnoveného JLC od roku 1946, předseda JLC od 5. 6. 1969

                          do 8. 11. 1972);

                          publicista Stezka (1968), Tramp (1968 - 1971), a Pod modrou oblohou (1971

                          - 1973);

                          historik (publikace Odlesky táborových ohňů, 1969, I. vydání

                          cyklostylované vydala ČTU a JLC a II. vydání byl Rudanem antidatovaný 

                          samizdat vytištěný na maloofsetu (!) v roce 1979 (ovšem dle tiráže, jej 

                          vydalo Muzeum těžby zlata v Jílovém u Prahy v roce 1969, III. vydání 2007);