*12. 10. 1909 Miloslav Cink – Míla

09.10.2019 12:58

textař (Jezero Bítovské); od studentských let byl

                           aktivní hudebník, zpěvák, kreslíř a divadelník, lidový písničkář a textař,

                           skladatel; občas publikoval články a básně;

                           od 30. 8. 1939 opět nastoupil na dívčí měšťanskou školu v Moravských

                           Budějovicích. To již byla dobudována organizační struktura Obrany národa

                           v tehdejším moravskobudějovickém okrese a poručík v záloze M. Cink byl              

                           velitelem čety. V polovině roku 1943 bylo zatčeno velení Obrany národa

                           a jeho činnost umrtvena. Koncem války jeho členové většinou vstoupili do

                           jiných odbojových organizací, nejčastěji do skupiny Lenka – Jih, včetně

                           M. Cinka. Byla mu přiznána odbojová činnost v období od 1. 3. do 9. 5. 1945. 

                           /*Brno/