*12. 4. 1910 JUDr. Zdeněk Alois František Zizius – Zizek (Tulák Zizek)

11.05.2020 10:11

člen první                  

                          slovenské T. O. Waikiki; publicista (příručky Kajakáři a kanoisté,

                          Nakladatelské družstvo Máje 1947, Zizius a kol.: Stavba, údržba a opravy

                          lodí, 1978, Zizius a kol. - Vrátný, Burda, Černý, Kobes, Pátý: SNTL 1980:

                          Plachetnice;  Zdeněk Zizius a kol.: Rekreační plavidla, stavba, opravy 

                          a plavba SNTL 1991

                          /*Plzeň/