*12. 4. 1927 Jindřich Pokorný

11.05.2017 09:33

literární historik, esejista a editor, překladatel               

                          z němčiny, francouzštiny a latiny; textař, texty Přes pláně - Teď všichni

                          kaliforňané, Rok 1849)