*12. 9. 1908 prof. RNDr. Bohuslav Fott, DrSc.

03.09.2018 10:37

woodcrafter, člen kmene Rudých jazyků 

                        Příbram; ve dnech 1. – 16. 7. 1927 se účastnil letního táboření Ligy pro

                        výchovu přírodou na Waldenu pod Smrekovicou v Nízkých Tatrách;

                        na zasedání ústředního výboru (náčelnictva) Ligy čs. Woodcrafterů dne

                        29. 3. 1931 se M. Seifert vzává pozice náčelníka, kterou převzal V. Valovič

                        a B. Fott je jmenován místonáčelníkem; 

                        vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze; stal se

                        profesorem UK a doktorem biologických věd; byl členem několika

                        zahraničních vědeckých společností a prezidentem Mezinárodní aldologické 

                        společnosti;

                        /*Příbram/