*13. 1. 1911 Ing. Antonín Hořínek – Tony (T. O. Lousiana na Kocábě)

28.12.2015 17:24

publicista,

                          organizátor, producent firmy Panton, trampský písničkář hudba Aljaška

                          /Zlatokop/ - text K. Melíšek, hudba Anita - text D. Jelenová (1932), hudba            

                          Až stříbro měsíce – text J. Korda, hudba Bez tebe hochu těžko žít - text                   

                          D. Jelenová, hudba Calamity Jane - text J. Korda, hudba Děvčata máte smutné

                          oči - text D. Jelenová, Kdo mi tě maminko navrátí, hudba Mimi - text                          

                          D. Jelenová, hudba Nashledanou - text D. Jelenová, Někdy snad přece jen,

                          Přijď jen na chvíli, hudba Řeka nás  volá  - text J. Korda, Stříbrná hvězda na

                          prsou, Tuláku chudý, Umřel nám kamarád, Vlci /Na severu chajdu měl,             

                          Vždycky ti říkám; vedl sbor Hořínkova parta (1932, též Hořínkovo trio, Zdar

                          trojka); autor rozhlasové hry Loď, která vyplula v pátek; porotce Porta

                          (1968); v Pantonu vydal zpěvníčky Trampská romance (1-16)