*13. 1. 1911 Ing. Antonín Hořínek – Tony (T. O. Lousiana na Kocábě)

09.04.2021 10:22

 – v r. 1932 založil

                          trampský sbor Hořínkova parta, též Hořínkovo trio nebo Zdar trojka

                          (odborně mu pomáhal E. Ingriš, nahrávali na desky ESTA a ULTRAPHON);

                          organizátor,  producent firmy Panton (např. 1. a 2. trampská romance,

                          stejnojmenné zpěvníčky - celkem 16) a stejnojmenný pořad v pražské

                          Lucerně, trampský písničkář (cca 100 písní) – např. hudba Aljaška

                          /Zlatokop/ - text K. Melíšek, hudba Anita - text D. Jelenová (1932), hudba            

                          Až stříbro měsíce – text J. Korda, hudba Bez tebe hochu těžko žít - text                   

                          D. Jelenová, hudba Calamity Jane - text J. Korda, hudba Děvčata máte smutné

                          oči - text D. Jelenová, Kdo mi tě maminko navrátí, hudba Mimi - text                          

                          D. Jelenová, hudba Nashledanou - text D. Jelenová, Někdy snad přece jen,

                          Přijď jen na chvíli, hudba Řeka nás  volá  - text J. Korda, Stříbrná hvězda na

                          prsou, Tuláku chudý, Udělej mi křížek maminko, Umřel nám kamarád, Vlci

                          /Na severu chajdu měl, Vždycky ti říkám; autor operety Bylo jedno království,

                          autor rozhlasové hry Loď, která vyplula v pátek; porotce Porta  (1968); E