*13. 1. 1956 Jarmila Štogrová (dříve Doležalová) – Wickie

09.04.2021 10:23

výtvarnice, historička umění,

                          překladatelka, redaktorka, publicistka (samizdat Tramping a zákon, 1979),

                          členka 68. základní skupiny TISu – Svazu pro ochranu přírody a krajiny;

                          signatářka Charty 77, kurátorka výstav, knihovnice (Centrální katolická

                          knihovna, Libri prohibiti)

             Výtvarní umělci galerie Vincence Kramáře z let 1964 - 1971 (pocta

             Františku Doležalovi; úvodní text Eva Petrová, text katalogu Jarmila

             Štogrová-Doležalová, grafická úprava Vladimír Rocman; Dejvická galerie

V. Kramáře, Praha, 1998), Almanach Arcibiskupského gymnasia Praha-Bubeneč (sborník u příležitosti výstavy k 90. výročí vzniku Arcibiskupského gymnasia v Praze / uspořádala Jarmila Štogrová-Doležalová; Praha, Centrální katolická knihovna, 2003), Máchovská zření Františka Doležala (sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy; uspořádala Jarmila Štogrová-Doležalová; Cherm, Praha,  2005), Kaplička na návsi, křížek v polích (almanach konference Místní komunita a drobné památky; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa 13. - 14. 5. 2006; sestavila Jarmila Štogrová-Doležalová; 

Česká Lípa : Drobné památky severních Čech, 2006), Česko-polská literatura v samizdatu a druhém oběhu (studie a rozhovory s překladateli; Jarmila Štogrová, Dorota Müllerová, Zita Chalupová (eds.); Libri prohibiti, Praha, 2010), Slibuji na svou čest (význam skautského slibu; k vydání připravili Jarmila Štogrová a Josef Štogr; Libri prohibiti, Praha, 2011), Galerie Vincence Kramáře: 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman, 22. 3. - 27. 5. 2012, Centrum současného umění DOX, Malá věž; Josef Štogr, Jarmila Štogrová -Doležalová; Archiv výtvarného umění, Kostelec nad Černými lesy, 2012), Josef Kalvoda (sborník vstupních textů ke konferenci konané dne 18. 6. 2012 v Třemošné; uspořádala Jarmila Štogrová, grafická úprava Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2012),  

Výběr článků z revue Řád 1932 - 1942 (studijní texty ke konferenci Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi - inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, Plzeň, 6. 12. 2013; Jan Hertl ; redakce Jarmila Štogrová, obálka Jakub Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2014); Česká katolická publicistika I. (Zlomová období 30. - 40. let 20. století; sborník textů ke konferenci pořádané Knihovnou kardinála Berana a časopisem Revue Trivium 6. 6.2014 v Plzni; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2014), Maršál Radecký (od vojevůdce k pomníku; jubilejní sborník k 250. výročí narození; Zdeněk Hojda, Jarmila Štogrová, Jan Bárta (eds.); spolek Radecký, Praha, 2016), Historie nejen literární (sborník příspěvků z přednáškového cyklu, který uspořádala KKB v SVK Plzeňského kraje, editoři Jarmila Štogrová a Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2017), Neztratit se

v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla) (autor Jarmila Štogrová, úvod Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2017) 

Historie, to jest vyhnanství z ráje (autor Jan Hertl, editoři Jarmila Štogrová a Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2018); 

Jarmila Štogrová Doležalová: František Doležal poesie a život (Jarmila Štogrová  v koedici s Archivem výtvarného umění, Hlinná, 2020)