*13. 3. 1907 František Straka – Cody Bill (šerif T. O. Texas, České Budějovice)

07.03.2017 10:03

v mládí

                          člen Skautů volnosti poté Spartakových skautů práce; od roku 1928

                          jihočeský krajský šerif; od 30. let srub Texas v T. O. Vápenný kaňon;