*14. 12. 1879 Profesor JUDr. Emanuel Chalupný

21.01.2020 10:37

woodcrafter, člen Čs. Obce Psohlavců;

                            začínal v Sokole Tábor a o několik let později přešel se sokoloským dorostem

                            do Čs. Obce Psohlavců;

                            pedagog, právník, sociolog, spisovatel, jazykovědec; zabýval se vztahem

                            sociologie, filosofie a práva a usiloval o vytvoření přesného sociologického

                            pojmosloví a sociologické metofdologie; spoluzakladatel Sociologického

                            ústavu; spoluzakladatel (1925) a později předseda Masarykovy sociologické

                            společnosti; člen a viceprezident (1934 - 1935) Mezinárodního

                            sociologického ústavu v Paříži;