†14. 2. 1963 RNDr. Ladislav Svante Rieger

01.02.2018 09:52

woodcrafter, člen ISAW;

                         1931- 1935 studium na Státním československém reformním reálném

                         Gymnasiu v Praze XIX. Již na střední škole se začal aktivně zajímat o veřejný

                         a politický život. Byl členem několika středoškolských i jiných organizací

                         (politicky vesměs levicově zaměřených).

                         1935 složil maturitní zkoušku

                         Pravděpodobně ho nejvýrazněji oslovil program a myšlenky ISAW.

                         Účastnil se pořádání letních stanových táborů, kde se roku 1937 seznámil

                         se svou budoucí manželkou Helenou Holingerovou.

                         Skupina nejbližších přátel se scházela ještě řadu let po rozpadu ISAW.

                         1935 zapsán na Přírodovědeckou fakultu University Karlovy ke studiu

                         matematiky a fyziky

                         1938 složil 1. státní zkoušku

           1941 -1943 působil jako statistický výpočtář v Národní bance v Praze

                         1943 - 1945 působil u společnosti AVIA, a.s. pro letecký průmysl

           1945 vstoupil do Komunistické strany Československa

                         1945 složil 2. státní zkoušku

                         1945 přijat na místo asistenta při ústavu matematickém I. na vysoké

                         škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT

                         1945 - 1950 působil na vysoké škole strojního a elektrotechnického

                         inženýrství

                         1946 dosáhl doktorátu přírodních věd

                         1947 svatba s Helenou Holingerovou

                         1950 narození dcery Jitky

                         1950 půlroční studijní pobyt ve Varšavě

            1951 vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství rozdělena

            na fakultu strojní a fakultu elektrotechnickou

            1951 jmenován docentem matematiky fakulty strojní

            1951 - 1958 vedoucí ústavu matematiky na Fakultě strojní ČVUT

            1951 - 1952 působil na Přírodovědecké fakultě UK

            1952 vznik Matematicko-fyzikální fakulty UK

                         1952 - 1963 působil na Matematicko-fyzikální fakultě UK

            1954 - 1960 členem redakční rady Časopisu pro pěstování matematiky

            1956 narození dcery Aleny

            1958 přestoupil z ČVUT do ČSAV

            1958  - 1963 působil v Matematickém ústavu ČSAV

            1959 dosáhl titulu doktora fyzikálních a matematických věd

            1959  - 1963 přispíval recenzemi do časopisu Mathematical Reviews

            1961 jmenován členem vědeckého kolegia matematiky ČSAV

            1961 - 1963 členem redakční rady časopisu Czechoslovak Mathematical

                          Journal