*14. 4. 1904 Prokop Koudela – Jasoň – Jánošík

23.04.2019 12:35

– woodcrafter; začínal roku 1915 ve kmeni

                          Děti Živěny (Beroun) jako řadový člen. Od roku 1918 se podílel na vedení.

                          Roku 1919 žil v rodině M. Seiferta v Dolním Kubíně, kde navštěvoval místní

                          reálné gymnázium. Zde M. Seifert založil Kmen Horních chlapců (Dolní

                          Kubín), který Koudela krátce vedl. Zde získal přezdívku Jánošík.

                          Po smrti jeho otce Jana, mu M. Seifert umožnil vystudovat Učitelský ústav                           

                          v Hořovicích (Jan Koudela st. byl jeho blízký přítel, u něhož v letech 1911 –

                          1912 bydlel v podnájmu).

                          Učitel na obecných školách, v Kladně a Berouně, známý jako iniciátor Volné

                          školy práce.

             P. Koudela se po odchodu M. Seiferta z Berouna (a svém návratu ze

             Slovenska) se stává náčelníkem Dětí Živěny a největší woodcrafterskou

             osobností Berounské župy, kterou vedl. Člen Obce Psohlavců a LLM, v letech

             1924 - 1925 a 1926 tajemník a náčelník LLM.

             Hlavní redaktor a člen redakční rady časopisu Vatra (3. ročník, 1924 - 1925).

             V Hořovicích se seznamuje se svou snoubenkou Antonií Laštovkovou, která

             mu pomáhá vést dívčí kmen v Suchomastech.

             Ve 20. letech se Koudela stává radikálním socialistou. Přátelí se v LLM

             zejména s mladými woodcraftery podobných politických názorů (F. Kupka,

             A. Bukovanská, J. Fišer, M. Vavrda). Postupně zavádí do ligy komunistickou

             propagandu a snaží se o přetvoření LLM v politickou organizaci KSČ.

             V roce 1924 přemluvil své přátele k odstranění M. Seiferta z náčelnictva,

             což se mu dokonale podaří a levicově smýšlející členové LLM obsadí všechny

             důležité pozice v náčelnictvu. Tato situace trvá dva roky, během kterých se P.

             Koudela s F. Kupkou prostřídají na pozicích náčelníka. Po druhém funkčním

             období si P. Koudela věřil natolik, že chce oficiálně prohlásit ligu za

             komunistickou woodcrafterskou organizaci a předložil Radě důvěrníků

             resoluci o správnosti socializace LLM. Byl ale většinou přehlasován a tak

             odešel se stovkou svých věrných založit ISAW.

P. Koudela, který si v té době nechá říkat Jasoň se stal náčelníkem a ideovým vůdcem ISAW , krátce na to však umírá na tuberkulózu. Publicista v časopisu Slunce (ISAW, 1928), publikace – Kroj junáků Ligy lesní moudrosti (nákladem vlastním, 1924), Cesta socialistické lesní moudrosti (J. Fišer, 1927)

                          /*Beroun/