*14. 6. 1921 Vladimír Lesný – Arizona (T. O. Karibu, Oslavany)

06.06.2016 11:26

šerif v letech 1938 –

                          1946; camp na levém břehu řeky v blízkosti dnešní tzv. Zastávecké chaty;

                          sokolský sportovec, hokejista, vrhač nožů, hráč na kytaru a havajskou kytaru;

                          jako žák 2. ročníku strojní průmyslové školy v Brně od září 1942 nuceně

                          nasazen v Berlíně (z iniciativy nacistického ředitele Buinaka, ten byl po

                          válce odsouzen a popraven), v roce 1944 zatčen gestapem a uvězněn

                          v koncentračním táboře Buchenwald – na konci války v pochodu smrti

                          (z 1200 vězňů přežilo 214, z 84 Čechů jen 14) – osvobozen z dobytčáku na

                          nádraží v obci Žihle 27. 4. 1945 průzkumem 4. divize Pattonovy armády,

                          léčen v nemocnici v Kralovicích; po válce dokončil studia a pracoval jako       

                          projektant a vedoucí projekce tepelných elektráren;