*15. 2. 1929 Eva Olšanská (dříve Blažková)

18.03.2019 10:08

publicistka Tramp (1968 - 1971), rubrika              

                          Pod snítkou tisu; spoluzakladatelka TISu - Svazu pro ochranu přírody a

                          krajiny; publikace - Naučná stezka státní přírodní rezervací Rejvíz, Ochrana

                          přírody a krajiny (s Rudolfem Galou)