†15. 2. 1976 Přemysl Pitter ThDr. h. c.

30.01.2016 21:38

– evangelický kazatel, etický a sociální pracovník,

                       redaktor; spolupracoval s Ligou čs. woodcrafterů a navštívil woodcrafterský

                          tábor na Samechově  v roce 1935, účastnil se Čotokvy (škola vůdců lesní

                          moudrosti) v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách v roce 1947; po roce 1968

                          emigroval do Německa a poté do Švýcarska; v roce 1991 vyznamenán

                          V. Havlem řádem TGM in memoriam