*15. 4. 1914 František Belza (T. O. Vekar)

23.04.2019 12:36

zpěvák trampského sboru Westmeni,

                          skladatel, trampský písničkář (písně Stíny na prérii, Večer nad chatou);

                          autorská práva převedena pravděpodobně na M. V. Vostrého; pracoval ve

                          filmu, psal operety; narodil se v Dolní Liboci (dnes součást Prahy) v rodině

                          obchodníka. Vyučil se elektrotechnikem, ale příležitostně pracoval i jako

                          šofér. 1. 10. 1935 nastoupil základní vojenskou službu u technické letky

                          leteckého pluku 1 "T. G. Masaryka". V době od 16. 11.1935 do 28. 3. 1936

                          absolvoval ve spojovací škole telegrafního praporu 1 výcvik na leteckého

                          radiomechanika s hodnocením "výtečný" a od 1. 4. do 27. 6. 1936 byl

                          frekventantem kurzu pro letecké střelce, který ukončil s "velmi dobrým"

                          prospěchem. Poté byl od leteckého pluku 1, přemístěn k 84. letce leteckého

                          pluku 5 (zařazen jako radiotelegrafista a střelec) do Brna. Od října do

                          prosince 1936 absolvoval kurz nočního létání (od 1. 1. 1937 určen k nočním

                          leteckým střelcům) a 1. 7. 1937 jmenován "polním leteckým střelcem". 15. 7.

                          1936 povýšen na svobodníka, 1. 6. 1937 na desátníka. 1. 10. 1937 přeložen

                          do I. zálohy a odešel do civilu. Účastnil se květnové mobilizace od 21. 5. do              

                          16. 6. 1938 a znovu byl povolán 15. 9. 1938. Zahynul jako vojenský

                          radiotelegrafista při havarii letounu Aero MB-200.8 u obce Ompitál (od

                          roku 1948 Doľany) krátce po startu z Bratislavy – Vajnor při  letu do

                          Piešťan