* 15. 4. 1914 František BELZA

13.04.2014 21:25

   T. O. Vekar – zpěvák trampského sboru Westmeni, trampský písničkář a skladatel, (např. písně Stíny na prérii, Večer nad chatou); narodil se v Dolní Liboci (dnes součást Prahy) v rodině obchodníka. Vyučil se elektrotechnikem, ale příležitostně pracoval i jako šofér. 1. 10. 1935 nastoupil základní vojenskou službu u technické letky leteckého pluku  T. G. Masaryka. V době od 16. 11.1935 do 28. 3. 1936 absolvoval ve spojovací škole telegrafního praporu výcvik na leteckého radiomechanika s hodnocením "výtečný" a od 1. 4. do 27. 6. 1936 byl frekventantem kurzu pro letecké střelce, který ukončil s "velmi dobrým" prospěchem. Poté byl od leteckého pluku přemístěn k 84. letce leteckého pluku (zařazen jako radiotelegrafista a střelec) do Brna. Od října do prosince 1936 absolvoval kurz nočního létání (od 1. 1. 1937 určen k nočním leteckým střelcům) a 1. 7. 1937 jmenován "polním leteckým střelcem". 15. 7. 1936 povýšen na svobodníka, 1. 6. 1937 na desátníka, 1. 10. 1937 přeložen do I. zálohy a odešel do civilu. Účastnil se květnové mobilizace od 21. 5. do 16. 6. 1938 a znovu byl povolán 15. 9. 1938. Zahynul 10. 11. 1938 jako vojenský radiotelegrafista při havarii letounu Aero MB-200.8 u obce Ompitál (od roku 1948 Doľany) krátce po startu z Bratislavy – Vajnor při letu do Piešťan.