*15. 6. 1874 PhDr. Alexandr Sommer Batěk – pseudonymy Heliar, Lešek

24.06.2019 12:44

                          vystudoval chemii a fyziku na Filosofické fakultě KFU, osobně znal profesora

                          T. G. Masaryka, který byl jeho promotorem; středoškolský profesor na

                          Průmyslové škole v Plzni (1903); propagoval zdravý životní styl, svobodu

                          myšlení, reformu školství a nejnovější výsledky vědy; vydával vlastním

                          nákladem různé spisky, později ilustrované přednášky a časopis Zájmy

                          všelidské; redaktor, prozaik, organizátor; publicista v časopisu Psohlavec

                          od roku 1917;

                          woodcrafter – stál u zrodu junácké Obce Psohlavců (součástí oddílu prof.               

                          J. Hořejšího byla i plzeňská družina Medvědů, neboli rodina Baťků, která

                          pravidelně docházela na schůzky Psohlavců a zúčastňovala se též společných

                          výletů;

                          narukoval jako voják do I. světové války; po návratu se stal v listopadu 1918

                          starostou nově založené organizace Českoslovenští junáci-skauti “Děti

                          Svobody“; na Ustavujícím sněmu Svazu junáků v Umělecké 

                          besedě v Praze byl 7. 6. 1919 zvolen členem rady.