*15. 6. 1925 Doc. RNDr. Věnceslava Schütznerová (rozená Havelková), DrSc. – Vendulka

03.08.2020 09:57

                          – woodcrafterka, členka kmene Wahpeton;

                          paleontoložka, působila na Katedře geotechniky ČVUT;

                          Publikace v oboru – Mikrofaunistický výzkum vrtu Nítkovice ve

                          středomoravském helvetu, Státní geologický ústav, Vydavatel

                          Vědeckotechnické nakladatelství, 1950, s. 87) Geológia - monografie

                          (spolu s Darinou Čabalovou, Jánem Šajgalíkem, Milenou Šamalíkovou,

                          Otakarem Zemanem; Nakladatelské údaje: Praha: Nakladatelství technické

                          literatury, 1986; Bratislava: Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej

                          literatúry, 1986); Geologie (spolu s Janem Schröfelem, Praha: Vydavatelství

                          ČVUT, 1. vydání, 1990, 2. vydání, 1994, 159 s.) Alfréd Schubert a kolektiv –

                          Péče o památkově významné venkovní komunikace, vydal Národní

                          památkový ústav, ústřední pracoviště I. vydání, 2007.

/*Praha/