*15. 8. 1935 prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

31.08.2020 13:01

– woodcrafter; od roku 1945 člen Kmene

                          vycházejícího slunce v Děčíně a v roce 1968 členem Přípravného výboru Ligy

                          lesní moudrosti; po roce 1990 člen Ligy lesní moudrosti,

                          tajemník Ekologické sekce Biologické společnosti ČSAV, která zahájila

                          činnost 27. 3. 1979;                         

geochemik, ekolog, publicista a politik (ministr, senátor) , sehrál významnou roli při tvorbě české ekologické legislativy po listopadu roku 1989. V letech 1991–1997 předsedou Českého svazu ochránců přírody.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor analytická chemie. V roce 1964 se stal kandidátem chemických věd a v roce 1992 docentem Univerzity Karlovy v oboru geochemie. V roce 1997 byl jmenován profesorem v oboru ochrana životního prostředí.

Stal se zakladatelem a ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. 31. října 2014 obdržel z rukou rektora Univerzity Karlovy zlatou medaili Karlovy univerzity za celoživotní zásluhy.