*16. 10. 1908 Josef Filgas – Vágus (šerif T. O. San Domingo, Ostrava)

05.03.2019 07:44

, publicista Tramp

                           (1929 - 1932) a Tramp (1969 - 1970); reportáž Vágus bloudí Evropou

                           vycházela na pokračování v Trampu 12/1969 - 6/1970); prozaik