*16. 2. 1950 Vlasta Špinková

10.02.2020 11:45

– básnířka a prozaička; pracovnice FÚ; žije v obci

                          Chválenice; členka Střediska západočeských spisovatelů a Obce spisovatelů

                          ČR; sbírky básní Jak plyne čas (2006), Bez křídel (2009), Adagio introverto 

                          (2012), Variace pro čtyři hlasy (spoluautorky Karla Erbová, Tamara

                          Kopřivová, Jaroslava Málková; 2014), Napíšu vlaštovkám (2016), Na konci

                          ptačích příběhů (2018), Opuštěné doupě (2019);

                          publikovala ve sbornících Krajina našich srdcí, Cestou, Psí knížka, Kočkování,

                          Rybáři odlivu, Plzeňský literární almanach 2019, Duše plné slov (2017)