† 16. 3. 1978 Ing. Pravdomil SVOBODA, dr. techn., DrSc. – Šedý vlk

16.03.2013 17:35

   V polovině 20. let vedl woodcrafterský kmen Želvy (LLM) v Příbrami, pro který vydával časopis Lov; publicista v časopisu Vatra. V roce 1923 vydal (pod přezdívkou Šedý vlk) příručku „O kroji“. Později profesor, dendrolog, odborný spisovatel. Působil jako profesor pěstování lesů na lesnické fakultě Vysoké školy technické v Praze, později ředitelem botanické zahrady v Průhonicích. Kreslil úsporným setonovským stylem v přírodě. Napsal řadu knih o stromech a přírodě vůbec.