†16. 3. 1978 Prof. RNDr. Ing. Pravdomil Svoboda, dr. techn., DrSc. – Šedý vlk

02.03.2018 13:05

v polovině

                          20. let vedl woodcrafterský Kmen Synů Želvy (LLM) v Příbrami, pro který

                          vydával časopis Lov; psal též do časopisu Vatra. V roce 1923 vydal

                          (pod jménem Šedý vlk) příručku „O kroji“. V LLM byl nejmladším členem                   

                          Rady důvěrníků. Od dětství byl mimořádně dobrým malířem, pro LLM

                          namaloval první dekrety Orlích per, sám se stal prvním Bojovníkem

                          (=Sagamorem) Ligy v pouhých čtrnácti letech. Kreslil úsporným

                          setonovským stylem v přírodě. Napsal řadu knih o stromech a přírodě vůbec.

                          Později profesor, biolog a dendrolog, odborný spisovatel. Vedoucí katedry

                          dendrologie a geobotaniky Lesnické fakulty ČVUT. Zakladatel Arboreta

                          v Kostelci na Černými lesy, poté ředitel Botanické zahrady v Průhonicích

                          a Arboreta Borová Hora.