*16. 6. 1915 Josef Schwarz (hebrejsky Ješajáhu ben Benjamin Zev, pseudonym Josef Červinka)

03.08.2020 09:58

– rozhlasový režisér, herec a překladatel; woodcrafter, člen ISAW;

                          Narodil se v rodině podnikatele Viktora Schwarze v městečku Luže. Studoval

gymnázium ve Vysokém Mýtě, v Chrudimi a v Pardubicích, ale žádné

nedokončil. Nakonec odešel do Prahy, kde studoval jednoroční obchodní

školu. Poté pracoval (1935 - 1937) jako úředník u firmy Philips. Za vlastní

úspory ale začal studovat dramatické oddělení pražské konzervatoře, kde

byl jeho spolužákem J. Orten. Jeho přáteli byli P. Schönfeld (Tigrid) a J. Orten.

S J. Ortenem a B. Březovským bydleli společně v pronajatém bytě na

Vinohradech. Jeho první rozhlasovou úlohou byla recitace veršů V. Nezvala

v roce 1937.

Dne 23. 3. 1939 uprchl spolu s P. Tigridem do Velké Británie. Zde nejprve

absolvoval kurs pro svářeče a pracoval v továrně. I během války pořádali

spolu s O. Ornestem a Josefem Ledererem divadelní představení. V roce 1941 byl spolu s O. Ornestem a P. Tigridem přijat na základě konkursu do BBC,

kde pak působil v československé redakci. Spolu s O. Ornestem vystupoval

mj. ve vysílání pro mládež, uvaděném každou středu jako rozhovory dvou obyčejných mladých českých lidí, Pepíka a Vaška, kteří vyjadřovali své názory na aktuální situaci nebo např. v roli legionáře v Langerově pásmu o životě T. G. Masaryka.

Spolu s O. Ornestem dostali stipendium na stáž v Královské akademii

dramatického umění (RADA), kde se účastnili práce v shakespearovské třídě.

V roce 1944 onemocněl tuberkulózou. Léčil se v jižní Anglii a po skončení

války ve švýcarském Davosu. Zde přeložil svou první knihu (William Saroyan:

Jmenuji se Aram).

V roce 1947 nastoupil do Československého rozhlasu. Aby nedocházelo

k záměně se stejnojmenným dalším zaměstnancem rozhlasu, zvolil si

pseudonym s příjmením své matky za svobodna – Červinka. V roce 1952 byl

pro svou bývalou spolupráci s BBC a další kádrové důvody (syn továrníka,

přítel P. Tigrida, bratr emigranta) propuštěn, ale po jisté době opět přijat.

Věnoval se rozhlasové režii, recitaci (mimo rozhlas nejčastěji v divadle Viola)

a překladům z angličtiny.

U překladů používal své občanské jméno Josef Schwarz. Překládal

z angličtiny díla těchto spisovatelů: Kingsley Amis, Clay Blair, Simon Brett,

George Farquhar, William Faulkner, Shelby Foote, E. M. Forster, David

Garnett, Barbara Giles, Raymond Chandler, P. D. James, Walter Macken,

Sean O’Casey, Edgar Allan Poe, William Saroyan, Irwin Shaw, Upton Sinclair,                  

Mark Twain, John Updike a Evelyn Waugh.

                           Henry David Thoreau: Walden, aneb, Život v lesích (přeložil J. Schwarz;

                           doslov napsal J. Jařab)

                           Paměti - J. Červinka – Schwarz: Trpělivě obnošené tělo, Torst 2003/