*16. 6. 1939 Dr. Zdeněk Mikolajczyk – Miki

10.06.2014 15:45

šéfredaktor Trampa (březen1968 - prosinec

                          1968), zástupce šéfredaktora Trampa (leden 1969 - březen 1970), náčelník

                          Velké rady ČTU v Ostravě (vydavatel Trampa od dubna 1970), předseda

                          redakční rady časopisu Tramp (duben 1970 - březen1971)