*16. 7. 1945 Jindřich Kout – Fáfa (T. O. KOKOS, Plzeň)

11.08.2020 10:11

loutkoherec, herec, umělecký

                          přednes, zpěv, výborný dabér a speaker, šermí , umělecký kovář, řemeslník;

                          porotce Trapsavec (2015); prolog ve sborníku Zpoždění slunečního vlaku  

                          (Kalendář plzeňský na rok 2020; ilustrace Marie Zajíčková, 12 povídek

                          dvanácti trapsaveckých autorů; Knihovna města Plzně, Pro Libris, 2019);