†16. 7. 1995 PhDr. Václav Šolc, CSc. (S. O. Kmen Iroques, 1922)

11.08.2020 10:11

– vodní skaut a tramp;

                         etnograf – amerikanista, cestovatel, muzeolog a spisovatel;

                         od roku 1941 se věnoval studiím etnografie a filozofie

                         u prof. P. Schuliena na Lateránské univerzitě ve Vatikánu, která ukončil 

                         s titulem bakaláře filozofie. V letech 1945 - 1949 studoval etnografii u prof.

                         K. Chotka a prof. O. Pertolda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

                         Titul PhDr. získal 1949, kdy obhájil dizertační práci Chipewyané a jejich

                         postavení na kanadském severu ve srovnání s tzv. Sobími Eskymáky. Hodnost

                         CSc. mu byla udělena 1964 na základě kandidátské disertační práce Kultura

                         Chiriquí a její pozice v rámci panamských a sousedních kultur. V letech 

                         1970 - 1979 ředitelem Náprstkova muzea v Praze.

                         Jako muzeolog byl roku 1957 vyslán Ministerstvem školství do Číny a Severní

                         Koreje a roku 1961 do Vietnamu a Mongolska, aby pomáhal při reorganizaci

                         muzejní sítě.

                         Hlavní oblastí Šolcovy vědecko-výzkumné činnosti byly však indiánské  

           kultury obou amerických subkontinentů a jeho zásluhou byla roku 1965 v

           Náprstkově muzeu otevřena první stálá expozice amerických kultur, která

           byla první v celém Československu. Zabýval se zejména kmeny Ajmarů a

           Mapučů žijících v Bolívii, v Chile a v Peru, kterým věnoval několik terénních

           výzkumů (roku 1963 v Bolívii kolem jezera Titicaca, 1966-1967, 1969, 1971 a

           1973 v Chile a 1975 v Peru). Roku 1977 pobýval v Mexiku mezi indiánskými

           kmeny Tzeltalů a Tzotzilů ve státě Chiapas a na Yucatánu. Při těchto pobytech

           shromáždil celou řadu etnografických a archeologických artefaktů, které

           obohatily sbírky Náprstkova muzea. S tím pak souvisí i jeho rozsáhlá

           přednášková a publikační činnost. Je autorem mnoha odborných i populárně

           naučných knih, cestopisů a také dobrodružných románů pro mládež s náměty

           z Latinské Ameriky.

           Populárně naučná literatura

Indiáni na jezeře Titicaca (1966), cestopisná reportáž.

Nejstarší Američané (1968), vyprávění o dějinách a životě původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky, o Eskymácích a Indiánech.

Pod chilskými sopkami (1969), cestopisné črty.

Indiánskou stezkou (1972), naučná publikace pro mládež.

K Alakalufům na konec světa (1974 cestopis z Wellingtonova ostrova z jižní části Chile.

Indiánské historie (1977), kniha o minulosti i dnešním životě Eskymáků a Indiánů Severní, Střední a Jižní Ameriky.

Do země zlata (1978), cestopis z Peru.

Sága jihu (1980), cestopis z Patagonie a z Ohňové země.

Indiánským Mexikem (1983), cestopis z Mexika.

Tíwanaku - klenot And (1986), cestopis z bolivijské archeologické lokality Tiwanaku v Andách.

Beletrie pro mládež

Velká plavba (1959), chlapecký román z vodáckého prostředí.

Robinsoni z And (1970), dobrodružný román z Bolívie.

Synové kondorů (1974), dobrodružný příběh ze života jihoamerických Indiánů v údolí And, rekonstruovaný podle archeologických nálezů.

Pobřeží krve (1976), dobrodružný román popisující dávnou dramatickou zkázu lodi u chilského pobřeží.

Traviči na Titicaca (1980), dobrodružný román popisující stíhání nezákonného obchodu s omamnými drogami.

Kondor útočí (1982), dobrodružný historický román z Jižní Ameriky 16. století.

Stín dvou orlů (1983), dobrodružný historický román z Mexika z doby mexického císaře Maxmilána.

Jsem Indián! (1984), dobrodružný příběh jednoho Čecha, kterého poměry donutily odejít z Rakouska-Uherska do Jižní Ameriky, kde se stal náčelníkem indiánského kmene.

Sny a zlato Indiánů (1989), indiánské báje a pověsti.

Smrt supům! (1989), dobrodružný příběh z Chile.

            /Doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. – autor knihy Život s indiány tří Amerik

            Čtení o Václavu Šolcovi/