*16. 8. 1950 Rudolf Šafrata – Rudi (T. O. Tuláci jihu, České Budějovice)

31.08.2020 13:02

– řezbář a člen

                          Rady starších Klubu trampů řezbářů; 2. výstava Klubu řezbářů - Zlatý bobr

                          1994, 6. výstava Klubu řezbářů - Zlatý bobr 1999; 46. výstava Klubu trampů

                          řezbářů - Zlatý bobr - 3. místo 2016;