*17. 1. 1907 Anna Pavla Brožková (rozená Pencová) – Brochesová – Saxona

06.01.2017 09:29

– básnířka             

                          (sbírka básní Dnem i nocí – ze vzpomínek (1979); publicistka Tramp (1968

                          - 1971), publikace Trampská srdce v písni, 1979; OZVĚNY z cest, táborů,

                          osad a trampských večerů, 1981, textařka (píseň Volám do údolí – hudba

                          Václav Pellant); prozaička - několik pohádek vysílaných v rozhlase, 20 let

                          kronikářkou KTO (Kamarádi táborových ohňů); členka výboru Klubu trampů

                          londonovců (1966 - 1969);