†17. 1. 1996 Ladislav Čapek – po sňatku s Lenkou V. přijal příjmení své ženy Váňa – Ňousek – Wakin

09.04.2021 10:30

woodcrafter, člen kmene Wahpeton;

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti  44 členů.

                          Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena a bylo zvoleno

                          nové náčelnictvo.

                          Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl

                          vytvořen akční výbor, v němž L. Čapek-Váňa působil jako jeho předseda-

                          (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, což jasně

                          ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

                          jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl

                          slovenských kmenů).

                          Animátor – film Bombomanie (1959), režisér – filmy – Člověk pod vodou

                          (s Jiřím Brdečkou, 1961), Až najdu růži (1965), Sněhová královna (1987)

                          a Rumcajsí pohádka o vílině šlojířku (TV film, 1976);

                          TV seriály - O loupežníku Rumcajsovi (TV seriál, 1967), O loupežnickém

                          synku Cipískovi (TV seriál, 1972), Pásli ovce valaši (TV seriál, 1973),

                          Vlaštovičky (TV seriál, 1974), Šavlojedy (TV seriál, 1975), Byla jednou koťata

                          (TV seriál, 1977), O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi (TV seriál, 1978),

                          Ve dvou se to lépe táhne (TV seriál, 1980) a V chalúpke a za chalúpkou (TV

                          seriál, 1986);