†18. 1. 1990 Leopold Hofman – Hofík (Ocbarry-club poté T. O. Querido)

27.01.2020 14:04

člen

                          Spartakových skautů práce, woodcrafter, tramp, boxer;

                           prosinec 1931 – velký vandr s Josefem Weberem - Šerifem z Adelajdy –

                           Německo, Francie, Korsika, Španělsko, jako černý pasažér lodí do Anglie,

                           přes Belgii a Německo v roce 1932 zpět do Čech;

                           chata na Stropnici od roku 1936;

                           v roce 1936 přes fašistické Německo cestoval jako boxer

                           na lidové sportovní hry, Pyreneje překročil jako interbrigadista se skupinou

                           Belgičanů, Kanaďanů a Američanů; po porážce republikánské vlády

                           internován v koncentračním táboře Gurse a po roce povolán do

                           čs. zahraniční armády, v jejíchž řadách se zúčastnil obranných bojů ve

                           Francii; roku 1940 po kapitulaci Francie se vrátil ilegálně do Protektorátu

                           Čechy a Morava a zapojil se do odboje, v listopadu 1941 zatčen, vězněn

                           v Pankrácké věznici a v koncentračním táboře Mauthausen (1941- 1945) –

                           s poznámkou návrat nežádoucí, do Č. Budějovic se vrátil 19. 5. 1945;

                           po válce vězněn (1951 - 1953);

                           politik (KSČ) - od roku 1964 poslanec Národního shromáždění, od

                           roku 1966 člen ÚV KSČ, pracovník Svazu protifašistických bojovníků,

                           publicista - kniha Vítr dalekých cest, (vzpomínky na tramping a občanskou

                           válku ve Španělsku, České Budějovice, 1963); signatář Charty 77; manželka

                           byla sestra R. Šerého;