*18. 11. 1902 Pravoslav Mach – Sláva (T. O. Letenská šlechta)

08.11.2017 12:31

– studoval na pražské

                           konzervatoři hru na flétnu a skladbu, poté soukromě u Aloise Háby; hrál jako

                           klavírista v biografech a kabaretech; dlouholetý dirigent (vlastní orchestr)             

                           a korepetitor zpěváků pro gramo firmu Esta; vedl pěvecký kvartet Klubko;

                           hudební skladatel, složil 10 operet a hudbu k řadě filmů, písně Hoří 

                           plamínky, hudba Je v dáli touha má - text B. Aust, Když zhasnou oči děvčete,

                           Krásná squaw, hudba Maria - text V. Zeman, Na severu v bílé poušti, hudba

                           Tmou mé sny jdou - text B. Šulc, hudba Veselí trampové - text F. Kudrna,

                           Volili jsme šerifa, Vy osady naše, Zapomenout na Zlatou hvězdu - text  

                           M. Aleša, hudba Zavolám koníčku - text M. Jaroš, hudba Zpívám ti píseň - text  

                           V. Zeman); hudba k textům Ladislava Jacury (Markýza a bubeníček - 1942,

                           Slečna průvodčí - 1942, Španělské námluvy - Nečekej) - 1943, Kytaro zpívej -

                           text L. Jacura - 1943, Jel princ za  princeznou - Zakletá princezna - 1943,              

                           Kdyby tisíc draků - 1944, Zamilovaný Pedro - 1944, V rozhoupaném sále –

                           Na sále, 1946, Na Marjánce - Chasnická, 1967);