*18. 9. 1955 Jiří Pulcr – Bobr (Havlíčkův Brod)

18.11.2020 09:29

– řezbář; 37. výstava Klubu trampů

                          řezbářů  - Chlubílek 2007, 42. výstava Klubu trampů řezbářů - Zlatý červotoč

                          2012, 43. výstava Klubu trampů řezbářů - Zlatý bobr 2013, 44. výstava Klubu

                          trampů řezbářů - Zlatý bobr - 2. místo 2014, 45. výstava Klubu trampů

                          řezbářů - Zlatý bobr - 3. místo 2015; woodcrafter