*19. 1. 1931 Vladimír Pechar – Pluto

09.04.2021 10:32

malíř, karikaturista a medailer;

                          Od roku 1957 žije v Praze, kde vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou

                          v roce 1964 (prof. J. Kaiser, J. Mahelka, M.Uchytilová – Kučová); do roku 1970 

                          se věnoval také karikutaře, když byl donucen přerušit spolupráci s periodiky;

                          V roce 1970 byl přijat do Svazu čs. výtvarných umělců;  po dvacetiteleté

                          odmlce se stal členem Unie výtvarných umělců, později Syndikátu výtvarných

                          umělců a Sdružení pražských malířů; vystavoval v Československu,

                          Česku, Belgii, Francii, Itálii, Německu, Polsku a USA.

                          trampský písničkář (písně Bejvalo, Dál, Dlouhá míle, Flaška, Kousek za

                          městem, Marná cesta, Náhlá příhoda břišní, Námluvy, Půlnoc, Ráno a sen,

                          Slunce pere jako cvok, Sobotní večer, Stojím na stráni, Ujíždím z města, Zdá se

                          mi);

                          Trampský zpěvník č. 9 – příloha časopisu Tramp č. 2/1991;

                          /*Příbram/