*19. 11. 1925 RNDr. Otakar Leiský – Ralf

29.10.2015 09:07

zoolog; 1945 - 49 studoval na přírodovědecké

                            fakultě UK v Praze. 1950 - 75 působil ve Státním ústavu památkové péče a

                           ochrany přírody v Praze, 1975 - 80 tajemník TISu - Svazu pro ochranu

                           přírody a krajiny; 1981 - 90 se věnoval chovu huculských koní. Zabývá se

                           ekologií a ochranou fauny; 1958 spoluzakladatel nejstarší ekologické

                           organizace v Československu - Sboru ochrany přírody Společnosti Národního

                           muzea v Praze (od 1969 pod názvem TIS, zrušen komunisty 1980); 1972

                           zakladatel Hucul Clubu; publicista, básník,