*19. 11. 1973 Mgr. Michal Jareš – Celta (Liberec)

07.03.2019 10:38

prozaik (Trapsavec 1992) a básník –

                           Tanec v začínajícím létě (Liberec 1994, básnická sbírka vydaná vlastním  

 nákladem pro okruh nejbližších přátel); Definitivní dětství (Liberec 1995,  

 básnická skladba vydaná vlastním nákladem pro nejbližší přátele - později

 součástí sbírky Plameny vody); Poloden čili Antal Petiška (Liberec 1995,

 abstraktní detektivka vydaná vlastním nákladem pro nejbližší přátele –

 později příloha časopisu Tvar 6/2000); Plameny vody (Liberec 1996, 

                            básnická sbírka vydaná rovněž vlastním nákladem pro přátele);

                            Prospal jsi hedvábí (Olomouc 1998, básnická sbírka vlastním nákladem

                            vydaná pro přátele, inspirovaná korejskou básnickou formou sidžo, později

                            vyšla jako oficiální prvotina v roce 1999 jako příloha Tvaru 8/1999. Básně 

                            mají pevnou formu a tvar - tři dvojverší rýmované ab/ba/cc nebo ab/ab/cc

                            tvoří šest krátkých veršů); Pocit důležitosti (Olomouc 1999, povídka

                            vydaná Tvarem 12/1999); Povídka pošťácká (Liberec 1999, povídka

                            vydaná Tvarem 18/1999); Zrosyvstání (Olomouc 1999, soubor básní

                            vydaný jako novoročenka pro přátele); Výtěžek (Praha 2000, soubor básní

                            vydaný jako novoročenka pro přátele); Brzo je k lásce Pozdě k řečem

                            (Aluze Olomouc, 2001, básnická sbírka); Kdo dnům rozumí (2006,

                            básnická sbírka);

                            literární historik, kritik, publicista a editor – např. Svět rodokapsu

                            (společně s Pavlem Janáčkem, 2003, komentovaný soupis sešitových

                            románových edic 30. a 40. let 20. století. První část se zabývá kulturně-

                            historickou charakteristikou jednotlivých sešitových edic (informace o jejich

                            vzniku, vývoji, rozsahu, čtenářském ohlasu, literární povaze, žánru a jejich

                            autorech). V druhé části knihy je komentovaný soupis všech českých 

                            románových edic daného období a seznamy přispěvatelů – autorů,

                            ilustrátorů. Obsahuje obrazovou přílohu a kompletní jmenný rejstřík.

                            Edičně se podílel mj. na vydání díla Michala Mareše - Přicházím z periferie

                            republiky (2009), Vladimíra Burdy – Lyrické minimum (2004) či spisů

                            Vladimíra Körnera – Anděl milosrdenství, Život za podpis (2006), Psí kůže,

                            Kámen nářku (2002) či slovenského básníka Štefana Strážaye – Štefan

                            Strážay – Básnické dielo (2011). Účastnil se týmových prací na Dějinách

                            České literatury 1945–1989 (2007–2008) a Slovníku české literatury po

                            roce 1945 (2006–2011). V letech 2003–2008 provozoval blog Básní (nejen)

                            pro všední den. Je předsedou Nadačního fondu pro podporu literatury a

                            krásných umění (NFLU).