*19. 2. 1930 Vlastimil Toman – Ácek /Třebíč/

10.02.2020 11:47

akademický malíř, grafik, ilustrátor,

                          básník a fotograf; Narodil se na Nových Dvorech v Třebíči v roce 1930

a posléze se s celou rodinou přestěhoval do tehdy samostatné obce Týn, kde prožil celý život. Vyučil se malířem pokojů a posléze studoval mezi lety 1949 a 1953 Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně (obor reklamní grafika a plakátová tvorba, profesor Josef Brukner), mezi lety 1953 a 1956 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (dekorativní malba, profesor Alois Fišárek) a mezi lety 1956 a 1960 Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři Otakar Nejedlý, Antonín Pelc a Vlastimil Rada). Pracoval primárně v Třebíči.

V šedesátých letech maloval na principech kubismu, fauvismu, expresionismu a lyrického realismu. Od sedmdesátých let nemaloval v plenéru, maloval krajiny svého mládí v ateliéru, podle tzv. grafické paměti. Je zastoupen ve sbírkách Galerie Vysočiny v Jihlavě a ve sbírkách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. V roce 2010 obdržel Cenu města Třebíče.

Napsal také několik knih s poezií a beletrií Odměňování dělníků ve strojírenství, Vlastimil Toman a kol.. (Práce, Praha, 1961), Hry a zábavy pro jiskry a pionýry (Otto Čmolík, Mladá Fronta, Praha, 1963; část o astronautických hrách, spolu s Janem Šimáně), Hry pro jiskry a pionýry (Otto Čmolík, Vlastimil Toman, Mladá Fronta, Praha, 1979), Krajina mého domova (Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka, 1984), Rolf zálesák (barevný kreslený seriál, Lípa, Vizovice, 1992), Proměny domova (Akcent, Třebíč, 2002), Ztracený ráj (Akcent, Třebíč, 2002), Cestou domova (Akcent, Třebíč, 2004), Tajemství kouzelné krajiny (Akcent, Třebíč, 2007), Třebíč poetická, (Amaprint-Kerndl, Třebíč, 2010), Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč, 2015); V roce 2017 bude vydána poslední kniha, kterou Vlastimil Toman připravil, bude věnována městské části Nové Dvory a oblasti Kočičina.

Vydával vlastní básnické tisky s vlastními ilustracemi (více než 220 tisků).

V létě roku 2015 při své hospitalizaci v nemocnici nakreslil několik kreseb

a napsal několik básní, ty se staly jeho posledním dílem. Název souboru je "Kolik nám ještě zbývá?".

Autor grafické úpravy časopisu Zálesák (1968 - 1969), měsíčníku Zálesák –

Československého svazu pro pobyt v přírodě, pro který dle scénáře Zdeňka Chmela nakreslil komix Družina Jelenů.