†19. 7. 1989 František Doležal

10.09.2019 12:42

malíř, grafik, básník, výtvarný kritik a teoretik;

                          člen Jack London Clubu;

                          studoval soukromě malbu u Antonína Hudečka a grafiku u Františka

                          Tichého; od roku 1934 žil v Praze, spolupracoval s Divadlem E. F. Buriana;

                          patřil k levicové avantgardě a k širšímu okruhu surrealistů kolem Karla

                          Teige a Josefa Šímy. Byla mu blízká poetika Skupiny 42, jeho tvorba se řadí

                          k proudu imaginativní malby. V  letech 1945  - 1965 pracoval ve výtvarném

                          oddělení ÚRO a ministerstva kultury, podílel se na zakládání regionálních

                          galerií (Litoměřice, Ostrov nad Ohří, Roudnice na Labem aj. V roce 1960

                          koupil domek v Hlinné u Litoměřic a vybudoval si zde venkovský ateliér.