* 2. 1. 1931 Jaroslav Weigel – Šedý Bobr (pseudonym Holten)

28.12.2015 17:18

kreslíř (ilustroval

                        časopisy Trail, Mladý svět, knihu M. Ryvoly Kečup Tom a pes Vorčestr, 1991;

                        1950 -1953 vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor

                        výtvarná výchova-historie; původně učitel výtvarné výchovy a dějepisu;

                        technický redaktor dětských časopisů ve vydavatelství Mladá fronta, 1959 -

                        1970 redaktor časopisu Mladý svět; 1969–1970 instruktor ÚTŠ ČTU (letní

                        kurzy na Sluneční pasece pod Křemešníkem na Výrovce, od roku 1967 vytváří

                        grafický design Divadla Járy Cimrmana, od roku 1970 herec a scénograf

                        Divadla Járy Cimrmana; scénárista – scénář pro komiks Káji Saudka Lips

                        Tullian: Nejobávanější náčelník lupičů otištěný v časopise Mladý svět v roce

                        1972 (pod pseudonymem Holten)