* 2. 1. 1931 Jaroslav Weigel – Šedý Bobr (pseudonym Holten)

09.04.2021 10:11

kreslíř (ilustroval

                         časopisy Trail, Mladý svět, knihu M. Ryvoly Kečup Tom a pes Vorčestr, 1991;

                         1950 - 1953 vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,

                         obor výtvarná výchova-historie; původně učitel výtvarné výchovy a dějepisu;

                         technický redaktor dětských časopisů ve vydavatelství Mladá fronta, 1959 -

                         1970 redaktor časopisu Mladý svět;

                         1969 - 1970 instruktor (např. lasování) ÚTŠ ČTU (letní kurzy na Sluneční

                         pasece pod Křemešníkem a na Výrovce;

                         od roku 1967 vytvářel grafický design Divadla Járy Cimrmana, od roku 1970

                         herec a scénograf Divadla Járy Cimrmana;

                         scénárista – scénář pro komiks Káji Saudka Lips Tullian: Nejobávanější

                         náčelník lupičů otištěný v časopise Mladý svět v roce 1972 (pod pseudonymem

                         Holten)

            autor ilustrací a fotografií v publikaci Allana Gintela Prázdniny v pohybu,

                         aneb, Rukověť pro prázdninové pedagogy (Mladá fronta 1980)