* 2. 4. 1914 Richard Šerý – Ríša (T. O. Querido)

23.04.2019 12:25

typograf, fotograf, prozaik, grafik;

                         aktivně činný v levicově orientovaném trampingu za I. republiky, pracoval

                         hlavně v místní organizaci Svazu mladých v Českých Budějovicích;

                         v roce 1933 spoluzakladatel jihočeského trampského časopisu Mantrap

                         (vydávala společně T. O. Querido z Č. Budějovic a T. O. Táhne to tady ze

                         Strakonic);

                         za války v odboji – vězněn v Pankráci, Terezíně, Elbrachu a Drážďanech;

                         člen redakční rady časopisu Jižní stezka (1968 - 1970); fotograf Stezka

                         (1968), publicista v deníku Jihočeská Pravda; přispěl do sborníku Bojovali –

                          zvítězili, 1961.