* 2. 6. 1902 Vladimír Ležák – Borin

02.06.2017 12:31

– novinářský pseudonym Otto Rikin – za I. sv. války          

                       v Cizinecké legii, po r. 1918 prozaik, dramatik a satirik; sekretář boxing

                       kroužku (30. léta); publicista v komunistickém tisku (např. v teoretickém

                       orgánu Komunistické internacionály mládeže instruktivní článek Práce mezi

                       trampy), v trampské hlídce Rudého večerníku a v časopise Tramp (1929 –

                       1931); po návštěvě SSSR v roce 1934 přešel do nakladatelství Melantrich a 

                       psal do Českého slova; v roce 1939 emigroval do Anglie, po II. sv. válce žil

                       v Austrálii – v Melbourne vydal v roce 1959 anglicky svou knihu Vykořenění

                       (The Uprooted Surrive); poté žil ve Skotsku a v Rakousku; zemřel při

                       návštěvě Československa v roce 1970;