*2. 7. 1919 Ladislav Čapek - Váňa – Ňousek – Wakin

10.09.2019 12:32

woodcrafter, člen kmene

                        Wahpeton;

                        Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                        22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                        – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                        o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                        30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                        členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                        náčelnictvo.

                        Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                        Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů.

                        Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena a bylo zvoleno nové

                        náčelnictvo.

                        Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                        11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl

                        vytvořen akční výbor, v němž L. Čapek-Váňa působil jako jeho předseda-

                        (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, což jasně

                        ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

                        jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl

                        slovenských kmenů).

                        animátor – film Bombomanie (1959), režisér – filmy – Člověk pod vodou

                        (s Jiřím Brdečkou, 1961), Až najdu růži (1965), Sněhová královna (1987)

                        a Rumcajsí pohádka o vílině šlojířku (TV film, 1976);

                       TV seriály - O loupežníku Rumcajsovi (TV seriál, 1967), O loupežnickém synku

                       Cipískovi (TV seriál, 1972), Pásli ovce valaši (TV seriál, 1973), Vlaštovičky

                       (TV seriál, 1974), Šavlojedy (TV seriál, 1975), Byla jednou koťata (TV seriál,

                       1977), O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi (TV seriál, 1978), Ve dvou se

                       to lépe táhne (TV seriál, 1980) a V chalúpke a za chalúpkou (TV seriál, 1986);